Schoolopdracht: Waarom een krant maken met de klas een topidee is!

Gepubliceerd in de rubrieken

Happiedays is een online toepassing waarmee je je eigen krant kunt samenstellen, laten drukken en verzenden. Wil je met je klas een schoolkrant maken? Met Happiedays kan je educatief aan de slag gaan. Start een project waarbij de leerlingen samen een redactieteam vormen en zelf nieuws gaan maken. Een account aanmaken is gratis. Je kan dus eenvoudig en snel aan de slag. Bovendien kan je deze schoolkrant laten afdrukken en dit vanaf één exemplaar!

Een krant maken met de klas

Een krant maken is een didactische werkvorm die leerlingen ook sterk actief betrekt bij het leerproces. Dit geldt niet enkel voor taal- en maatschappijvakken, maar ook voor vakken als biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en economie.

Door de leerstof of actualiteit actief te verwerken, ervaren leerlingen de les als veel betekenisvoller. Het motiveert. Het engageert. Het betrekt leerlingen bij de les. Bovendien ontwikkelen ze een hoop maatschappelijke, sociale en digitale vaardigheden die aan de eindtermen van verschillende vakken voldoen.

Lesvoorbereiding:

1. Voorbespreking

Verzamel vooraf een paar kranten die in de klas kunnen worden doorgegeven en bespreek samen met de leerlingen hoe een krant in elkaar zit:

 • Op niveau van de krant: Hoe wordt een krant opgebouwd? Hoe wordt de informatie meegedeeld? Naar welke bronnen wordt er verwezen? Zijn deze betrouwbaar? Welke toon wordt er gebruikt?
 • Op niveau van een artikel: Hoe wordt een krantenartikel opgebouwd? Uit welke rubrieken bestaat een krant (nieuwsartikelen, opiniestukken, sportverslagen, recensies…)? Wat zijn hun kenmerken? Hoe verschillen ze in schrijfstijl en tekstopbouw?

2. Informatie opzoeken

Ga nu zelf aan de slag! Verdeel de klas in kleinere groepen. Elke leerling krijgt een rol binnen het team. Er zijn journalisten, eindredacteurs, fotografen, en lay-outers. Samen werken zij aan een eigen krant en vormen zij één redactieteam.

 • Beslis wie wat gaat schrijven. Gaat de krant over een bepaald thema van de leerstof? Over de actualiteit in het algemeen? Over de school? Over vrienden en familie? De basisprincipes van een krant blijven hetzelfde, dus maak de krant zo zakelijk of zo speels als je maar wilt.
 • Begeleid de leerlingen bij het vergaren van de nodige informatie: interviews afleggen, opzoeken op het internet, beeldmateriaal verzamelen… De leerlingen verdiepen zich in het onderwerp en beslissen welke informatie in een krantenartikel verwerken.

3. Online vormgeving

Bundel de verschillende krantenartikelen in een échte krant.

 • Op Happiedays kunnen leerlingen gemakkelijk aan de slag met onze gratis online tool en krantensjablonen. Maak per groep gratis een account aan en leer met een kort instructiefilmpje hoe je aan de slag kan.
 • Op Happiedays hebben we ook een heel aantal bewerkbare krantensjablonen klaarstaan, waarmee je in een handomdraai je eigen krant vult. Klik op een kop, foto of kolommetje en verander deze naar eigen inzicht.
 • Is de krant klaar? Bestellen maar! De kranten worden op echt krantenpapier gedrukt, voor de look en feel van een échte krant. Laat de krant al vanaf 1 stuk drukken. Zo kan elk redactieteam met trots het eindproduct van hun werk aanschouwen.

4. Nabespreking

Bespreek de verschillende kranten met de rest van de klas. Werd er op dezelfde manier bericht gegeven? Zijn de kranten gelijkaardig opgebouwd? Wat hebben de leerlingen bijgeleerd? Hoe identificeer je betrouwbare bronnen op het internet? Wat is de rol van een journalist?

Ontwikkelde vaardigheden:

Maatschappelijke vaardigheden

 • Interesse in het nieuws en de samenleving
 • Werken aan hun burgerschap
 • Ontwikkelen van mediawijsheid
 • Kritisch leren denken

Sociale vaardigheden

 • Samenwerken, overleggen, discussiëren
 • Taken verdelen: leiden, delegeren, uitvoeren
 • Deadlines halen

Digitale vaardigheden

 • Een digitaal programma ontdekken en gebruiken
 • De betrouwbaarheid van internetbronnen analyseren
 • Informatie en beeldmateriaal opzoeken
 • Kritisch leren kijken naar nieuwsmedia

Journalistieke vaardigheden:

 • Schrijven: informatief, objectief, korte zinnen, actieve stem, helder, gestructureerd
 • Soorten artikelen: nieuwsbericht, opiniestuk, fotoreportage, recensie
 • Opbouw van een artikel: introductie, body, conclusie
 • Grafische vormgeving: schetsen, ontwerpen, lay-outen

Casus: Thornhill Primary School

Thornhill Primary School in London hebben hun leerlingen aan het werk gezet! Na een uitdagend en onzeker coronajaar mochten deze klasgenootjes een laatste keer de handen uit de mouwen steken voor de allereerste editie van ‘The Thornhill Voice’.

Alle leerlingen mochten hieraan hun steentje bijdragen met artikelen, tekeningen, quizzen, interviews, brieven en puzzels. Met de online editor en bewerkbare krantensjablonen van Happiedays werd alles samengebundeld in een indrukwekkende en professionele schoolkrant.

De leerlingen trokken grote ogen bij het aanschouwen van hun werk. En reken maar dat deze journalisten in spe al van een tweede editie dromen!

"It looks like a real newspaper! It's proper!" squealed Lillian in Year 2.
"Look! There's my writing! I'm in it!" exclaimed Jacob in Year 4.
"Are we going to have a new issue coming out next year?" asked Alex in Year 6.

 

maak een krant als schoolopdracht - Happiedays
onderwerpen en rubrieken voor je schoolkrant - Happiedays
online een krant maken als schoolopdracht - Happiedays
een krant maken online met de klas - Happiedays